Køb en standard webshop og kom hurtigt i gang med din e-handel

Handlen på nettet boomer stadig, og der kommer konstant nye danske og internationale netbutikker til. Vil du være en af dem og få del i de mangle millioner, der årligt handles for på nettet? Måske som nystartet virksomhed eller som supplement til din fysiske butik?
Har du mere købmandsblod i årene end du har teknikblod, er det en rigtig god idé at vælge en nem og brugervenlig webshop, som du ikke selv skal bygge op fra bunden. Der findes rigtig mange standardløsninger, som allerede er forberedt med et simpelt design og standardopsætninger. Du skal blot tilføje dine produkter og indsætte dine egne tekster.
Når du skal vælge, hvilket system du vil starte din netbutik i, er det godt at prøve en demo først, så du kan finde ud af, hvilket system du arbejder bedst i og som passer bedst til dine behov og ønsker. De fleste leverandører tilbyder en gratis demo i 2-4 uge, hvor du kan teste alle funktioner af inden du beslutter dig.
Er du ikke en haj til IT, eller har nogen IT-kyndig til at hjælpe dig, er det vigtigt, at du går efter en leverandør med en god og lettilgængelig support. Skulle du have spørgsmål eller få problemer med opsætningen i din webshop, er det rart at kunne kontakte en support på enten mail eller telefon afhængigt af, hvor meget det haster, og hvad du har det bedst med. Hvis du åbner en webshop ved siden af dit almindelige arbejde, bør du være opmærksom på, om supporten også har åbent på det tidspunkt, hvor du oftest vil sidde og arbejde med webshoppen – fx om aftenen.
Du kan finde de forskellige webshopleverandører på nettet. De fleste giver adgang til at lave en demoshop direkte fra deres hjemmeside, så det er bare med at gå i gang med at prøve sig frem.
God fornøjelse!