SEO - er du synlig online

Hvis du er en blandt mange der har en shop på nettet, er det helt sikkert at du meget hurtigt finder ud af at det er vigtigt at have en rigtig god placering på google.dk. Undersøgelser viser at det er under 10% af alle besøgende der kigger på side to efter det de søger efter. Derfor er det uendelig vigtigt at ligge på side 1 og helst blandt de tre første.

Det kræver viden og hårdt ihærdigt arbejde at få en side 1 placering og , hvis det ikke er fordi at SEO eller linkbuilding er din hobby eller store interesse felt vil jeg personligt råde dig til at købe linkbuilding hos nogle der laver professionel søgemaskineoptimering.

Det at betale sig til professionel søgemaskineoptimering, kan ligne en stor økonomisk udfordring, for en lille shop. men tro mig jeg taler af erfaring, at det er alt for kosteligt at oprette en shop og bruge alle de timer der skal lægges i et projekt som at starte en shop op.

Når der efter en periode kommer placeringer der flytter om på side 1, begynder der at komme kunder i butikken og det kan mærkes, men som ved opstart af alle andre slags selvstændig virksomhed skal man ikke regne med overskud det første år. Og det gælder også for en webshop