Trafikskade erstatning – Hvem betaler hvad?

Det kan svært at vurderer hvem der betaler erstatning ved et trafikuheld, hvis man kommer til skade. Overordnet er det modpartens bil eller andet køretøj der betaler erstatning til den tilskadekomne. Her er det lige meget hvem der er skyld i ulykken. Hvis det er en soloulykke findes der en særlig erstatningsordning for skader. Man kan derudover få en førerpladsdækning gennem sin egen forsikring. Trafikskade erstatning skal anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab. Man ser på rigtig mange ting, når det drejer sig om erstatning, da der kan være årsager som forudbestående eller konkurrence. Derudover ser man på, om man i forvejen har skader de samme steder. Man kan få en hel masse rådgivning hos advokater, for hvordan ens situation er. Beløbet for trafikskade erstatning kan også være meget forskelligartet. Det er svært at sige, hvad beløbet bliver, og hvornår man kan forvente et svar, da der kan gå rigtig lang tid. Først skal man finde ud af, hvor stor skade der er sket, om der er tabt arbejdsfortjeneste osv.