Idag används kompressionsstrumpor flitigt av sportutövare

Det senaste klädmodet för den som är aktiv löpare är långa strumpor, som sägs kunna motverka tunga och trötta ben under löprundan och även efteråt under själva återhämtningen. Men stämmer det verkligen att de hjälper, eller är det ett modeutspel för att få folk att köpa ny utrustning? Det råder delade meningar om detta, men det görs en del tester för att se om man på vetenskaplig väg kan dokumentera att de har en positiv effekt på löparens resultat. De forskningsstudier som har gjorts ger inte helt entydiga resultat, vilket beror på att det är stor skillnad på hur testerna görs. Så om du tittar på ett test av användningen av kompressionsstrumpor under sportutövande är det viktigt att du också tar reda på under vilka förhållanden det har gjorts, vem som har utarbetat testet och om det finns reella vetenskapliga belägg för resultaten.
När testerna görs tittar man på flera olika aspekter. Man mäter t.ex. om en person kan springa snabbare och längre om kompressionsstrumpor används än om samma person bara använder vanliga strumpor.
Man har också testat om det venösa återflödet ökar när strumporna används. Man mäter testpersonernas hjärtfrekvens under träningspasset, utifrån antagandet att det krävs färre hjärtslag när blodtillförseln till hjärtat ökar, som följd av ett ökat venöst återflöde tack vare kompressionen. Man kan också mäta hur hög laktatnivån, d.v.s. mjölksyrahalten, är i blodet eftersom man menar att ett ökat venöst återflöde kan bidra till att avlägsna avfallsämnen från blodet.
Men vilka egenskaper har kompressionsstrumpor och varför är de så populära hos löpare i hela världen? Strumporna har länge använts för behandling av kroniska vensjukdomar, där venklaffarna i benen sviktar och därmed påverkar blodets återflöde till hjärtat. Man menar att det ökade trycket på venklaffarna kan bidra till att öka returflödet ytterligare i friska ben och därmed har man möjlighet att både prestera och återhämta sig bättre än om man inte använder kompressionsstrumpor.