Hjælpemidler for handicappede kan være en stor hjælp

Blot fordi man har nogle funktionsnedsættelser betyder det ikke at man ikke kan have en normal hverdag, eller i hvert fald en så normal hverdag, som ens nedsættelser tillader en. Det betyder altså ikke at man bare skal sætte sig hen i et hjørne og trille tommelfingre, men der imod gribe mulighederne og få de hjælpemidler for handicappede, der gør at man for eksempel kan have et arbejde, komme rundt i huset eller hvad du nu måtte være.
Hvis du har funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at få bevilget hjælpemidler. For eksempel hvis du på din arbejdsplads er forhindret i at udføre dit job, så kan du få nogle hjælpemidler som kan kompensere for det handicap. Det kan både være konkrete redskaber men også en mindre ændring af din arbejdsstation eller andre mindre arbejdspladsindretninger, så du for eksempel nemt kan komme frem til din arbejdsstation eller toilettet.
Denne ordning er lavet, for at gøre det muligt for personer med funktionsnedsættelser at bibeholde deres arbejde, men også for at skabe en mulighed for dem som er vokset op med det, så de også har mulighed for at udleve deres drømme om at få et arbejde på lige fod med folk uden funktionsnedsættelser.
Dog er der en betingelse for at kunne få tilskud til hjælpemidler for handicappede, hjælpemidlet der søges om, skal være af afgørende karakter for at arbejdet kan udføres. Og samtidig kan der kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften hertil er større end hvad arbejdsgiveren skal afholde og det kan ikke være et arbejdsredskab som er at forefinde på arbejdspladsen i forvejen. Det vil sige, at er der andre i virksomheden der samme hjælpemiddel, så kan der ikke søges tilskud blot fordi man har en funktionsnedsættelse, så forventes det at arbejdspladsen selv dækker udgiften hertil.
Men er der behov for nogle specielle hjælpemidler for handicappede, for at arbejdet kan udføres, så kan der søges om tilskud hertil.