Med et handicap har du typisk brug for særlig hjælp – se dine muligheder

At have et fysisk eller psykisk handicap kan være en stor udfordring, for de der har det samt deres pårørende. Heldigvis er det ikke et tabu i samme grad, som det tidligere har været, og der er derfor bedre muligheder for at fokusere på løsninger frem for tabuet.
I det offentlige stilles der alt efter dit handicap en række muligheder til rådighed, som er tiltænkt til at gøre din hverdag lettere. Mange handicappede vælger dog supplerende eller alternative løsninger. Blandt alternative løsninger kan være en eller flere personlige assistenter, som tilknyttes dig på enten fuldtid eller deltid.
Alt efter behov afgør kommunen, om du kan få tilskud, men mange handicappede vælger, hvis der er luft i økonomien til det, at supplere selv. På den måde kan du som handicappet få den bedst mulige hverdag.
Vil du gerne ud på arbejdsmarkedet, men har svært ved at få en fod inden for, fx på grund af dit handicap, er det flere steder også muligt at få en mentor i en mentorordning. Med en mentor kan du få hjælp til at få en normal hverdag, uden at skulle presses igennem systemet af sagsbehandlere og lign. På internettet kan du typisk finde mere information om de forskellige tilbud og krav til ordninger.