Fyringsolie skal være kuldesikret hvis tanken er udendørs

Det svinger meget hvor hård en vinter vi har og dermed kan det også svinge meget hvor meget det er nødt til at fyre, for at holde varmen inde i de små stuer. Jo koldere en vinter vi har, jo mere bruger vi også på varmebudgettet.
Der findes flere forskellige varmekilder, nogle får varmen fra et fjernvarmeværk, andre bruger træpiller mens andre fyre med fyringsolie. Uanset hvilken varmekilde man benytter sig af, svinger varmeforbruget alt efter vejrforholdene, men for eksempel når man har et oliefyr siges det at man i gennemsnit bruger omkring 2500 liter på et år. Selvfølgelig afhængig af hvor mange man er i hustanden og vejrforholdene det givne år. Har du andre varmekilder i huset, påvirker det selvfølgelig også forbruget af fyringsolie. Hvis man bor i et ældre hus, der ikke er ordentligt isoleret, vil du også opleve at du bruger mere end hvis du bor i et nyere hus eller hvis huset er blevet efterisoleret efter de nye regler om mængden af isolering. Og selvom det koster at få efterisoleret huset, kan det godt betale sig på den lange bane for der er mange penge at spare, med en god isolering.
Det er dog vigtigt at man er opmærksom på at om vinteren skal olien være kuldesikret, men hvad vil det egentligt sige. Der er to begreber der er vigtige når vi taler om kuldesikring ”cloud point” og ”CFFP”. Med Cloud point menes den temperatur, hvor vokspartikler begynder at udfældes fra olien og så bliver den grumset menden er ikke ødelagt, for når temperaturen igen stiger vil den blive klar igen.
Olien kan godt bruges under cloud point, hvilket fører os videre til CFFP, hvilket står for Cold Filter Flugging Point, som også kan beskrives som det punkt hvor filtet bliver blokeret. Som førnævnt udfældes vokspartikler i fyringsolie når temperaturen falder og det afhænger af brændstoffiltrets CFFP om hvor lave temperaturer det kan klare. Når temperaturen bliver for lav vil der være udfældet så mange vokspartikler at brændstoffiltret er tilstoppet.
Grundet ovenstående er det vigtigt, at man ved hvilken type fyringsolie der er i ens tank, for der findes både en sommer og en vinter olie. Og en sommer olie kan ikke klare de samme lave temperaturer som en vinterolie kan. Det er derfor også vigtigt at man oplyser om det er en udendørs eller en indendørs tank man har, får opbevaringstiden kan alt efter tankstørrelse, godt overlappe de forskellige årstider og har man en udendørs tank, er det især vigtigt at man har den rigtige kvalitet, så brændstofsfiltret ikke tilstoppes og giver varmestop midt under en kold vinterperiode.