Erstatning for arbejdsskade kan være en jungle at finde ud af

Hvis uheldet er ude og du skulle få en arbejdsskade eller en erhvervssygdom, så er det vigtigt at du tidligt i forløbet søger rådgivning til hvordan du skal gribe lige præcis din sag an, da der er mange regler inden for erstatningsområdet i forhold til arbejdsskader. Og hvad enten det er en arbejdsskade eller en erhvervssygdom der har udviklet sig over længere tid på din arbejdsplads, er der miulighed for at få erstatning. Men som sagt er det lidt af en jungle at finde rundt i reglerne, så søg erstatning for arbejdsskade på nettet og få hjælp til det. Der er flere tusinde hvert år der kommer til skade på jobbet, derudover kommer alle erhvervssygdommene. Men heldigvis i Danmark er vi dækket af en forsikring, som arbejdsgiveren har pligt til at tegne på sine medarbejderne. Det er arbejdsskadestyrelsen der træffer afgørelserne og dermed anerkender om der er tale om en arbejdsskade og om du er berettiget til erstatning for arbejdsskade, det er også dem der udmåler hvilken erstatning du er berettiget til. Der er også i nogle tilfælde mulighed for at opnå godtgørelse for varigt mén, tabt arbejdsevne samt nogle behandlingsudgifter.
Der kan opnås yderlig godtgørelse i form af tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, hvis det kan påvises at det er arbejdsgiveren der er ansvarlig for din skade. Men det er vigtigt at skelne mellem disse to former for erstatning. Det er kun hvis det kan påvises at arbejdsgiveren er ansvarlig at den sidste kan komme på tale, mens den anden er generelt hvis man får en arbejdsskade, dog skal den vurderes af arbejdsskadestyrelsen.